تور مشهد 3 روزه

تور مشهد

2 شب و 3 روز

ویژ بهمن ماه

 

هتل
خدمات ودرجه
اتاق دو تخته
اتاق یک تخته
کودک بدون تخت
کودک با تخت
هلیا
BB3*
630.000 تومان
820.000 تومان
440.000 تومان
630.000 تومان
هاترا
BB3*
643.000 تومان
890.000 تومان
440.000 تومان
640.000 تومان
پارسه
BB3*
554.000 تومان
724.000 تومان
440.000 تومان
550.000 تومان
کیان
BB3*
694.000 تومان
840.000 تومان
524.000 تومان
4400.000 تومان
انقلاب
BB3*
523.000 تومان
610.000 تومان
523.000 تومان
440.000 تومان
هتل آپارتمان آنا
539.000 تومان
690.000 تومان
524.000 تومان
510.000 تومان
کیانا
BB4*
720.000 تومان
960.000 تومان
524.000 تومان
670.000 تومان
سارینا
BB4*
590.000تومان
440.000 تومان
590.000 تومان
530.000 تومان
عماد
BB4*
654.000 تومان
910.000 تومان
524.000 تومان
509.000 تومان
الماس 2
BB5*
879.000 تومان
1.030.000 تومان
524.000 تومان
710.000 تومان
پارس
BB5*
824.000 تومان
954.000 تومان
524.000 تومان
690.000 تومان
درویشی
BB5*
1.124.000 تومان
1.340.000 تومان
524.000 تومان
760.000 تومان
سی نور
BB5*
1.024.000 تومان
1.240.000 تومان
524.000 تومان
740.000 تومان

تور های مرتبط

تازه های مجله گردشگری مهرآوه

دانستنی ها و اطلاعات گردشگری جهان - سفر را بهتر و علمی آغاز کنید

7 دیدنی بوداپست که سفر به در مجارستان باید کشف کرد!
مسجد سلطان احمد
خیابان تکسیم
برج گلاتا
بستن منو